Mammaradiologie van Morgen

Aanmelden

Symposium voor radiologen (en i.o), pathologen en epidemiologen verbonden aan de mammascreening

12-05-2023

Symposium voor radiologen (en i.o.), pathologen en epidemiologen verbonden aan de mammascreening

We denken allemaal wel eens na over hoe ons werkend leven er over een aantal jaren uit zal zien, gaat het door nieuwe ontwikkelingen allemaal beter worden of zullen we juist terugverlangen naar vroeger?

Op vrijdag 12 mei 2023 organiseert het LRCB voor de derde keer het symposium voor mammaradiologen, pathologen en epidemiologen verbonden aan de mammascreening. Het thema is “Mammaradiologie van Morgen”. Dit is dezelfde titel die we al eerder gebruikt hebben in 2020 bij het symposium dat vanwege COVID-19 geannuleerd is.

Deze dag bieden we een breed palet aan onderwerpen en gaan we vragen stellen over AI bij beeldvorming en de toekomstvisie op het bevolkingsonderzoek borstkanker volgens het ministerie VWS en het RIVM. We gaan ook vragen stellen over wat nodig is als radioloog t.a.v. data en data uitwisseling, de digitale pathologie en potentiële mogelijkheden voor het bevolkingsonderzoek en ter afsluiting een forumdiscussie.

Het symposium wordt in de Jaarbeurs georganiseerd. Heb je interesse, noteer de datum dan in je agenda.

Programma

10:00 Opening
- Door prof. dr. Ruud Pijnappel
10:10 Artificial Intelligence bij beeldvorming
- AI algemene principes: door prof. dr. Wiro J. Niessen
- AI bij mammografie in de screening: door prof. dr. Ioannis Sechopoulos
- AI bij MRI in de screening: door dr. Wouter Veldhuis
- Ethisch perspectief van AI: door dr. Stefan Buijsman
11:45-12:15 Pauze
Toekomstvisie bevolkingsonderzoek borstkanker
- Visie ministerie VWS: door drs. Jerom van Geffen
- Visie RIVM: door dr. Patricia Hugen
13:00-14:00 Lunch
Uitreiking en voordracht Jan Hendriks Prijs - uitgereikt door de voorzitter van de vakjury
Pathologie en follow up
- Wat heb je als radioloog nodig t.a.v. data en data uitwisseling: door dr. Eric Tetteroo
- Digitale pathologie en potentiële mogelijkheden voor het bevolkingsonderzoek: door prof. dr. Paul J. van Diest
15:00-15:30 Pauze
15:30 Forumdiscussie: door prof. dr. Lenny Verkooijen
16:15-16:30 Afsluiting, borrel en netwerken: door prof. dr. Ruud Pijnappel

Sprekers

Prof. dr. Ruud Pijnappel

Mammaradioloog, UMC Utrecht en bestuurder LRCB

Moderator van het symposium

Drs. Jerom van Geffen

Coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), directie Publieke Gezondheid

Als coördinator van het cluster bevolkingsonderzoek en vroege opsporing houdt hij zich bezig met de bevolkingsonderzoeken naar kanker en de screenings rond zwangerschap en geboorte, met als aandachtspunt het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hij zal een toelichting geven op de beleidsontwikkeling rond het bevolkingsonderzoek borstkanker en hierbij de visie van het ministerie toelichten.

Prof. dr. Lenny Verkooijen

Hoogleraar Evaluatie van Beeldgestuurde Behandeling van Kanker bij de divisie Beeld en Oncologie van het UMC Utrecht

Lenny Verkooijen houdt zich bezig met de klinische evaluatie van innovaties, met name van de beeldgestuurde oncologische interventies. Lenny streeft naar vergaande intergratie van onderzoek en routine patientenzorg, met als doel om nieuwe innovaties snel en efficient te evalueren, en bewezen effectieve behandelingen snel bij de patiënt te krijgen.

Dr. Patricia Hugen

Landelijk programmacoördinator van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker bij het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Vanuit die positie voert zij de regie over het bevolkingsonderzoek, waarbij vele aspecten aan de orde komen zoals kaders voor de uitvoering van het programma en aandacht voor de publieke waarden kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Signaleren van en voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen horen hier ook bij. Een en ander in goede aansluiting met relevante stakeholders, in opdracht van het Ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland. Patricia is van oorsprong ziekenhuisapotheker, gepromoveerd op het gebied van HIV/Aids-medicatie, en jarenlang actief geweest in communicatie rond zorg en welzijn, alsook werkzaam geweest bij de Reumapatiëntenbond, de Hartstichting en Borstkankervereniging Nederland. Sinds medio 2019 is zij werkzaam binnen het bevolkingsonderzoek.

Prof. dr. Paul J. van Diest

Patholoog en afdelingshoofd UMC Utrecht

Gespecialiseerd in borst- en gynaecologische pathologie, pionier in digitale pathologie en implementatie van artificiële intelligentie

Dr. Stefan Buijsman

Universitair docent aan de TU Delft

Stefan is filosoof en promoveerde op 20-jarige leeftijd als jongste Nederlander ooit. Hij werkt nu als universitair docent aan de TU Delft aan het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie. Naast onderzoek op het raakvlak tussen de filosofie en de informatica is hij ook actief als managing director van het Delft Digital Ethics Centre, wat zich richt op de vertaalslag van ethische principes naar concrete technische eisen voor digitale technieken. Ten slotte is hij actief in de wetenschapscommunicatie, en heeft hij onder andere het boek Alsmaar Intelligenter geschreven, een toegankelijke blik op de werking van AI. Hij komt vertellen over die techniek, wat we er van kunnen verwachten en hoe we er verantwoord mee om kunnen gaan.

Dr. Wouter Veldhuis

Associate professor and oncologic radiologist at the University Medical Center Utrecht

He is the coordinating radiologist of the DENSE trial that has been running on top of the Dutch Breast Cancer Screening Program for the past 10 years. He holds a PhD in Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy Methods, and has authored over 150 publications (bit.ly/PubWV). Before coming to Utrecht he was an Oncologic Imaging Scholar at the Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre in New York, funded by the MSKCC and the European Society for Radiology, and a postdoc at the Stanford University Richard M. Lucas MRI Center on a grant from the Dutch Cancer Society (KWF).

Prof. dr. Ioannis Sechopoulos

Chair of the Advanced X-ray Tomographic Imaging (AXTI) lab of the Department of Medical Imaging of Radboud University Medical Center, part-time Professor at the Multi-Modality Medical Imaging (M3i) group of the University of Twente, and Scientific Advisor of the Dutch Expert Center for Screening (LRCB)

He performs research on a wide range of aspects of x-ray-based imaging methods, especially for breast cancer imaging. He obtained his Ph.D. from the Georgia Institute of Technology, in Atlanta, USA, performing research at Emory University. Prof. Sechopoulos is a member or chair of 22 different tasks groups and committees of the American Association of Physicists in Medicine (AAPM), the European Federation for Organization of Medical Physics (EFOMP), the Radiological Society of North America (RSNA), and the European Society of Breast Imaging (EUSOBI). He is Deputy Editor of the journal Medical Physics and a member of the Editorial Board of Radiology.

Dr. Eric Tetteroo

Coördinerend screeningsradioloog in de regio Zuid en radioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda met o.a. als specialisatie mammaradiologie.

Prof. dr. Wiro J. Niessen

Decaan Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad van Bestuur van het UMCG, Founder & Scientific Lead Quantib BV

Wiro Niessen is vanaf 1 februari decaan van de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Zijn interesse ligt op het ontwikkelen en implementeren van technieken om medische beelddata optimaal te gebruiken voor de detectie, diagnose en prognose van ziekten, en zo het behandelproces te ondersteunen. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van machine learning (artificial intelligence) technieken. Verder houdt hij zich bezig met het koppelen van beeldvorming aan genetische data, radio(geno)mics en beeldgeleide interventies. Hierbij focust hij zich specifiek op het verbeteren van de diagnosemogelijkheden en prognose bij patiënten met neurodegeneratieve en cardiovasculaire ziektes, en behandelondersteuning in de oncologische zorg. In 2015 ontving hij de Simon Stevin Master award. Dit is de belangrijkste prijs op het gebied van toegepaste wetenschap in Nederland. Sinds 2017 is hij lid van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Aanmelden

  • Wil je jezelf aanmelden?

  • Kosten

  • € 0,00
  • Betaling

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Locatie

Jaarbeurs Utrecht, Supernova, zaal Progress

Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

Sponsoren